Spillkråka (Dryocopus martius)

1:07 min

Spillkråkan är vår största hackspett. Den mäter nästan halvmetern från näbben till stjärtspetsen. De vittljudande ropen kan höras året om och under våren trummar spillkråkan på spettars vis, men virveln är kraftigare och längre virvel än släktingarnas.

Favoritfödan är hästmyror och insektslarver. Det händer att spillkråkan ger sig på husfasader och åstadkommer skada. Deras nästan meterdjupa bohål som huggs ut i en asp eller en tall kommer å andra sidan många andra fåglar till nytta efter att de övergivits. Spillkråkan finns i hela vårt land där det finns lämpliga träd.

(Dryocopus martius)