Talltita (Poecile montanus)

0:30 min

Har man ett fågelbord i närheten av skogen kan man få besök av talltitan, en mesfågel med svart huvud och gråaktig kropp. Den kan vara svår att skilja från den nära släktingen entitan och det var inte förrän 1849 som man kunde skilja arterna från varandra.

Talltitan tar inte så många frön åt gången som entitan och fröna gömmer den på en gren för vidare befordran till det definitiva vinterförrådet. Bohålet hackas ut i ett murket träd eller en stubbe.

På vintern ansluter talltitan till det så kallade ”meståget” med olika arter av mesar som söker föda på olika nivåer i träden. Talltitorna undersöker då gärna själva trädstammarna för att hitta depåer som artfränder fyllt på under hösten.

(Poecile montanus)