Knipa (Bucephala clangula)

0:47 min

Så snart isarna börjar gå upp på vårvintern kommer kniporna med visslande, vinande vingslag och slår ner i vattnet. Knipan häckar vid skogssjöar över hela vårt land och även vid Östersjöns kust.

Knipan är beroende av ihåliga träd för sin häckning. Den kan söka upp gamla spillkråksbon halvmiltals från vattnet. När ungarna föds har de klor på simfötterna så att de kan ta sig upp ur boet, sedan kastar de sig ner på marken och följer modern till vattnet.

Knipan häckar gärna i holkar, bruket att sätta upp knipholkar är känt sedan 1600-talet.

Vid isläggningen drar sig kniporna söderut och stannar varhelst de hittar öppna vatten.

(Bucephala clangula)