Ringtrast (Turdus torquatus)

0:53 min

Ringtrasten är den minst kända av våra trastar. Under häckningstiden träffar man på den i fjällen där den gillar klippiga sluttningar och stup. I södra Sverige är april en bra tid att spana, då passerar ringtrastarna förbi på väg från vintervistena i sydvästra Europa och Nordafrika.

Ser man vuxna ringtrastar framifrån är de inte att ta fel på: de ser ut som lite slankare versioner av koltrastar, men med tydliga vita halvmånar på bröstet. Hanens är klarvit mot den i övrigt svarta dräkten, honans är brunvit mot en lite mer utspätt mörk dräkt. (Ungfåglarna är klurigare, deras "halvmånar" är knappt skönjbara och de kan därför vara svåra att skilja från koltrasthonor.)

Boet placeras på marken och det är också där, på en sten eller kanske en klipphylla, som man kan höra hanen sjunga sin strof om tre-fyra klara, vittljudande toner.

De 4-5 äggen ruvas av båda föräldrarna och i oktober går sträcket söderut igen. Då har man återigen chansen att se rastande ringtrastar i södra delen av landet.

(Turdus torquatus)