Rödstjärt (Phoenicurus phoenicurus)

0:51 min

Redan vid första aningen av gryningsljus börjar rödstjärten sjunga, sittande högst upp i en trädtopp. Då ljuder sången ensam ett bra tag innan de övriga fåglarna stämmer in i kören. Den litet vemodiga sången kan innehålla härmningar av andra fågelläten och locklätet är en karaktäristisk vissling följd av ett par skarpa smackningar.

I april-maj kommer rödstjärten från buskskog och savann i Afrika och den finns i hela vårt land. Man kan träffa på den både i trädgårdar och parker i söder, och i torra ensliga tallskogar i norr. Den häckar gärna i holkar och inte sällan läggs två kullar, särskilt i södra Sverige.

(Phoenicurus phoenicurus)