Göktyta (Jynx torquilla)

0:43 min

Strax före göken kommer denna märkliga fågel och förebådar gökropet med sitt gälla och genomträngande läte. I svensk folktro var denna fågel ett slags tjänstehjon som passade upp på göken. I själva verket är den släkt med hackspettarna och har en lång tunga som används för att snoka upp myror och deras puppor.

Men trots att den alltså er ett slags hackspett duger göktytans näbb inte till att hacka upp något bohål, därför är den beroende av annan bostad. Det händer att göktytan kastar ut flugsnappare eller mesar som redan börjat häcka i en holk eller ett bohål.

(Jynx torquilla)