Sidensvans (Bombycilla garrulus)

0:54 min

Sidensvansen är välkänd för många eftersom den dyker upp i stora flockar i södra Sverige under hösten och vintern. Dess hemvist är långt upp i norr och de flesta sidensvansar som visar sig södra delen av landet kommer från norra Finland och Ryssland.

Sidensvansen hör till de fåglar som förr infångades och sattes i bur. Artens häckningsvanor i det vilda var länge okända, först 1856 lyckades engelsmannen John Wolley finna ett bo i norra Finland. De skygga vanorna under sommaren gör att det är lätt att underskatta hur många sidensvansarna är. Inventeringar på senare år har visat att det förmodligen finns i snitt 80 000 häckande par i landet (men antalet varierar mycket från år till år). Det är betydligt fler än man tidigare trott.

Sidensvansarna har inget bestämt vinterviste utan drar flockvis dit det finns mat. När träden är tömda på rönnbär och andra godsaker drar de vidare. Extrema år kan de till slut hamna ända nere i Medelhavsländerna.

(Bombycilla garrulus)