"Nanomaterial bör testas bättre" krav från EU:s miljöutskott

Europaparlamentets miljöutskott vill införa särskilda tester för alla produkter med nanomaterial som förs ut på marknaden.

Nanoteknik handlar om partiklar som bara är en miljondels millimeter stora och som kan användas för att förändra olika materials egenskaper på atomnivå.

Den svenske parlamentarikern, Carl Schlyter (MP), som sitter med i miljöutskottet, menar att de produkter med nanomaterial som finns på marknaden idag inte gått igenom tillräckliga tester för att se vilken påverkan de har på människor och djur.Han och de övriga utskottsmedlemmarna vill därför ha tydligare regler och mer forskning kring nanomaterial.

På torsdag, 23 april, skall EU parlamentarikerna debattera frågan.