Norrköping/Linköping

Populärt att bli förskolelärare

Förskollärarutbildningen på Campus Norrköping har fått 60 procent fler ansökningarna än normalt. Det samma gäller systemvetenskapsprogrammet och civilingenjörsutbildningen it-programmet i Linköping.

Universitetets informationsdirektör Lars Holberg tror att det är lågkonjunkturen som gör att många söker sig till universitetet.

Att förskollärarutbildningen är populär tror han beror på att arbetsmarknaden för förskollärare spås vara mycket god dom närmaste åren.

Ansökningarna till civilingenjörsutbildningarna har ökat med 16 procent, jämfört med förra året.

Totalt sett ökar ansökningarna till Linköpings universitet med 15 procent, jämfört med riktgenomsnittet på 11 procent.

Linköpings universitet hade i år 8000 som sökte universitetet i första hand. I vanliga fall brukar 7000 sökande ha Linköping som förstahandsval.