Musik vid Siljan läggs ner

Musik vid Siljan kommer att läggas ner. Årets festival kommer troligen att bli den sista. De ekonomiska förutsättningarna att driva Musik vid Siljan har under de senaste åren försämrats,

– Publikintäkterna har stadigt sjunkit och sponsorbidragen har minskat, säger styrelsen i ett pressmeddelande.

– Skulle det komma nya sponsorer, så är vi beredda att ompröva beslutet att lägga ner festivalen, säger ordföranden Bo Ingemarson.

Festivalen har tre anställda och de fölorar nu sina jobb.

Musik vid Siljan firar i år 40-årsjubilem och är en av landets äldsta musikfestivaler. Den brukar locka cirka 35 000 besökare, som beräknas bidra med 12-14 miljoner kronor till näringslivets och bygdens ekonomi.

dalanytt@sr.se