Falun

Garanterar god skolhälsovård

Skolnämnden i Falun ska spara pengar. Detta kommer innebära att skolor läggs ned men även andra verksamheter i skolan kommer att påverkas, en sådan är skolhälsovården.

– Falu kommun har under de kommande 10 åren en elevminskning på 2500 elever och vi får pengar per elev, därför kommer skolhälsovården inte bli sämre, säger Maria Gehlin Falupartiet och skolnämndens ordförande.

Det kommer att bli färre skolsköterskor, skolläkare och skolpsykologer, men resurserna för varje elev kommer att vara på samma nivå.
– Det är 3,5 procent av elevhälsan som kommer att drabbas av nedskärningarna. Skolförvaltningen omsätter totalt 1,1 miljarder kronor om året säger Maria Gehlin.

Du som är ansvarig för skolhälsovården i Falun, du kan garantera att varje elev kommer att få minst lika god tillgång till skolhälsovård som tidigare?
– Ja, svarar Maria Gehlin.