Volvos vd:

"Inför standard av alternativa bränslen"

I dag presenterade europeiska fordonsbranschen en gemensam standard för laddning av elbilar och Volvos koncernchef Leif Johansson säger nu att Europa även bör införa standard för alternativa fordonsbränslen.

– Det är så viktigt för att man ska kunna utveckla produkter, exempelvis till Göteborg eller Stockholm, så måste vi ha rimligt stora marknader tillgängliga. Om man då kan göra europeiska marknader istället för bara svenska, så får man dramatiskt mycket lägre kostnader och även möjlighet att skapa de här produkterna till mycket lägre kostnader och med bättre tillgänglighet, säger Leif Johansson, koncernchef, Volvo.

Utan en standardisering av alternativa fordonsbränslen kan till exempel en lastbil på väg genom Europa åka på motorstopp bara för att olika länders mackar inte kan erbjuda samma sorts bränsle.

Vid en konferens i Göteborg i dag om framtidens transportsystem i våra städer sa Volvochefen att företaget har utvecklat sju lastbilar som går på sju olika former av alternativa bränslen och Leif Johansson har ett par favoriter.

– Biogas är en väldig favorit generellt sett, det är ett väldigt bra bränsle. Men om man ska säga ett riktigt standardiserat bränsle så får jag säga biodiesel, alltså dieselmolekyler som kommer ifrån biomassa. Det leder oss in i det som kallas andra generationens bränsle.

Men på branschorganisationen Svenska Petroleuminstitutet tror vd Ulf Svahn att det dröjer minst 10-20 år innan biodiesel kan vara ett fungerande bränsle i stor skala.

– Vi har inte riktigt sett de tekniska genombrott som behövs för att kommersialisera den här framställningen. Man kan göra det i testanläggningar och så vidare, men om det ska bli en ordentlig andel i den diesel som finns på marknaden så tar det ett antal år.

– Man måste bygga de här anläggningarna som ska förgasa biomassan, och de måste ligga så att man kan transportera biomassan dit och lösa tekniken och logistiken. Så jag tror inte att det tidsperspektivet som vi tittar på nu, till 2020 eller 2030, att det finns några stora mängder av den här produkten på marknaden. Men låt oss hoppas att jag har fel, säger Ulf Svahn på Svenska Petroleuminstitutet.  

Svenska Petroleuminstitutet välkomnar däremot idén om en standardisering av alternativa fordonsbränslen, och enligt Volvochefen är flera initiativ på gång i Europa när det gäller den här frågan.

– Det finns också ett stort intresse från EU-kommissionen om att försöka skapa internationella standarder. Kan vi göra det på Europabas, så räcker det. Det behöver inte vara på Världsbas, Europa räcker, säger Volvos koncernchef Leif Johansson.

Jens Möller
jens.moller@sr.se