Nytt bränsle i socker/fett debatten

I en amerikansk studie har socker i form av glukos och fruktos studerats. Socker är farligt i för hög grad, men allt hänger på vilket typ avsocker. För svenskar ger studien ett argument i den infekterade socker fettdebatten.

– Det studien visar är ju att den här höga mängden glukos som deltagarna fått sätter inte igång nybildningen av fett i levern, medan fruktos gör det. Och det visar ju återigen och det har visats tidigare också att kolhydrat i form av glukos inte kan ombildas till fett i kroppen, säger Ingrid Larsson, klinisk näringsfysiolog vid Sahlgrenska sjukhusets överviktsenhet, Obesitas.

Vad ska man dra för slutsats av det då, varför är det viktigt att veta det?

– Den rådande debatten som är ganska hektisk stundtals om vi ska äta kolhydrater eller inte, det har man ju ett argument till det att man inte ska äta kolhydrater från de personer som för den linjen hävdar att kolhydrater omvandlas till fett i kroppen och det gör det inte och denna studien visar detta, konstaterar näringsfysiolog Ingrid Larsson.

– Sedan ska man skilja på kolhydrat och kolhydrat. Vi ska sänka vårt sockerintag, men vi behöver inte sänka vårt kolhydratintag. Komplexa kolhydrater som i form av grovt bröd, frukt, grönsaker det ska vi öka, säger Ingrid Larsson.

Maria Persson Löfgren
maria.persson_lofgren@sr.se

Referenser:
Stanhope, Schwarz. Consuming fructose-sweetened, not glucose-sweetened, beverages increases visceral adiposity and lipids and decreases insulin sensitivity in overweight/obese humans. Journal of Clinical Investigation. Doi: 10.1172/JCI37385

Hofmann, Tschöp. Dietary sugars: a fat difference.
Journal of Clinical Investigation. Doi:10.1172/JCI39332