Reporäntan sänks

Riksbanken sänkte idag den viktigaste styrräntan, reporäntan, med 0,5 procentenheter, från 1,0 till 0,5 procent. Räntesänkningen får ingen större betydelse för vanliga låntagare eftersom bankerna säger att de redan anpassat sina räntor till den väntade sänkningen av reporäntan.