SÖRMLAND

Förorenad mark ska undersökas

Länsstyrelsen satsar 880 000 kronor för undersökningar av förorenade markområden i länet i år. Bidraget kommer från Naturvårdsverket och fördelas av Länsstyrelsen till flera kommuner i länet.

Pengarna skall användas till provtagningar på fem platser i länet. Dessa ligger i Nyköping, Oxelösund och Eskilstuna. På vissa platser har tidigare provtagningar visat att marken är förorenad. I dessa områden kommer föroreningen att undersökas ytterligare för att man ska kunna avgöra om det behövs saneringsåtgärder.

I år ska fem platser i länet undersökas varav tre ligger på mer eller mindre centrala platser i Eskilstuna. Kommunen misstänker att det finns tungmetaller, PCB, dioxiner och en del cancerogena ämnen i marken och måste därför avgöra om det behövs marksanering.

Jeanette Häggroth som är miljöinspektör i Eskilstuna säger att risken för att utsättas för de farliga ämnena är ganska liten men att det ändå är viktigt att undersöka områdena.

– Många av metallerna påverkar nervsystemen och kan även påverka hjärta och njurar, säger Jeanette Häggroth.

Johan Tjerneng
johan.tjerneng@sr.se