sigtuna

Nytt kraftvärmeverk närmare verklighet

Planerna på en sopförbränningsanläggning i Brista i Sigtuna kommun går vidare. Fortum Värme har lämnat in en ansökan om miljötillstånd till Miljödomstolen.

Vid kraftvärmeverket ska el och fjärrvärme produceras, genom att bränna hushållsavfall och annat avfall. Anläggningen beräknas ta emot cirka 240 000 ton avfall per år.

Sigtuna kommun har påbörjat arbetet med en detaljplan för det nya avfallseldade kraftvärmeverket.

Enligt kommunalrådet Anders Johansson (S) innebär ett nytt kraftvärmeverk flera fördelar för Sigtuna kommun. Vägen till verket ska byggas så att Märstarondellen avlastas. Dessutom kommer spillvärme från kraftvärmeverket att användas till att värma upp ett planerat utomhusbad och en fotbollsplan.