Dålig närvaro på EU-möten för Fi

Feministiskt initiativ, Fi, ställer upp i valet till Europaparlamentet, men deras nuvarande ledamot är minst aktiv i EU bland de svenska ledamöterna.

Sedan 2006 har Feministiskt initiativ haft en ledamot i Europaparlamentet. Dåvarande folkpartisten Maria Robsahm, som då hette Carlshamre, bytte parti till Feministiskt initiativ.

Maria Robsahms aktivitet i Europaparlamentet har dock varit mycket låg. Ekot har gått igenom hennes närvaro i parlamentet.

Maria Robsahm, tidigare Maria Carlshamre, är den ledamot i Europaparlamentet som har lägst närvaro av alla de nitton svenska parlamentarikerna. För att inte få sitt arvode nedsatt så krävs närvaro vid minst hälften av alla mötesdagar då det hålls omröstningar. Ingen av svenskarna har hundra procents närvaro men Maria Robsahm ligger lägst med femtiosju procent.

Maria Robsahm sitter också i två utskott. Det ena är utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter. Av hittills 76 sammanträden under den här mandatperioden har Maria Robsahm varit med på nio.

Det andra utskottet är Maria Robsahms politiska kärnområde: Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Fram tills då hon bytte parti till Feministiskt initiativ och några månader efter det förra riksdagsvalet hade hon hög närvaro på utskottsmötena. Men sedan verkar allt ha runnit ut i sanden. Sedan februari 2007 finns hennes namn bara med på fyra närvarolistor av totalt 36 sammanträden.

Maria Robsahm själv har tackat nej till att låta sig intervjuas om sin aktivitet i Europaparlamentet, med hänvisning till att hon inte ställer upp för omval.

Enligt Gudrun Schyman, är talesperson för Feministiskt initiativ, har det inte funnits mycket kontakt mellan Maria Robsahm och Fi under den senaste tiden. Uppgifterna om Maria Robsahms låga närvaro bedömer Gudrun Schyman så här:

– Den typen av uppgifter tror jag alltid påverkar negativt i den bemärkelse att många tror då att man inte gör något. Det behöver inte alltid innebära att det är på det sättet. Jag vet att hon har gjort mycket bra arbete men jag har inte de kunskaperna om hennes detaljerade arbete, säger Gudrun Schyman, talesperson för Feministiskt initiativ.

Stefan Winiger
stefan.winiger@sr.se