Svårare få jobb på Samhall

I takt med att allt fler av de enklare arbetsuppgifterna på statliga Samhall har försvunnit, har det blivit svårare för många funktionshindrade att få anställning på Samhall.

Idag jobbar cirka 800 personer på Samhall i Dalarna. Från början erbjöds främst enklare verkstadsarbeten på Samhall, men allt fler verkstäder har lagts ned.
– Samhall satsar mer på service och tjänster, fullt friska sliter ut sig där på några år och där ska vi sätta våra funktionshindrade, säger Klas Lundberg på arbetsförmedlare i Ludvika


Nu mera jobbar 400 personer med service och tjänster i Dalarna. Arbetsförmedlare som Sveriges Radio varit i kontakt med menar att Samhall, ofta eller ibland, väljer att anställa personer med lättare funktionshinder.
– Samhall vill ha friska människor, samtidigt som de ska ta emot funktionshindrade. Jag får inte det här att gå ihop, säger Klas Lundberg.

Varje år ska Samhall slussa ut ett visst antal personer på öppna arbetsmarknaden varje år. Något som de inte lever upp till i Smedjebacken och i Ludvika.
– De gånger vi får in någon på samhall är när någon slutar. Därför får vi inte in friska funktionshindrade på Samhall, säger Klas Lundberg.

Emma-Karin Björk
emma-karin.bjork@sr.se