Blekinge

Svidknottsäsong börjar

Från och med idag börjar återigen hårdare regler att gälla för att minska risken för att djursjukdomen blåtunga ska spridas.

Det gäller för djurägare som vill flytta sina kor eller får ut ur det så kallade spärrområdet.

I takt med att vårvärmen kommit så vaknar också svidknotten som sprider blåtunga.

Därför får man inte flytta ovaccinerade djur längre, inte ens om provtagningar visat att de inte bär på sjukdomen.

Jordbruksverket gör undantag från reglerna om till exempel gården och betesmarken ligger på varsin sida om spärrgränsen.