Färre nya bilar

Registreringen av nya bilar väntas minska med 27 procent i år och uppgå till 185 000 bilar, enligt en ny prognos från branschorganisationen Bil Sweden.

Den positiva utvecklingen när det gäller miljöprestandan för nyregistrerade bilar har däremot fortsatt under inledningen av 2009.

Organisationen upprepar också kravet på en skrotpeng för att fasa ut gamla bilar med dåliga miljö- och trafiksäkerhetsprestanda.