Örnsköldsvik

Dyrt parkera i centrum

Det blir dyrare att parkera i framtiden i Örnsköldsvik. Nära nog en fördubbling när de gäller de mest trafikintensiva gatorna.
– Vi föreslår höjningarna för att vi tror att vi får ett bättre flöde och att bilisterna står kortare tid, säger Agneta Brandt, vd för parkeringsbolaget.

Det har inte skett någon prisjustering av p-avgifterna sedan 1991. Nu anses tiden vara mogen i samband med att det nya parkeringshuset står klart i månadsskiftet maj/juni.

Den största höjningen blir i rektangeln Nygatan-Lasarettsgatan med tillhörande tvärgator, zon 1.

Från september höjs timpriset från 8 kronor per timme till 15 kronor. I zon 2 höjs priserna från dagens sex kronor till 10. Och i zon 3 där vissa p-platser idag är gratis kommer det som mest att kosta sex kronor.

Avgiften i det nya parkeringshuset då? Jo det kommer att kosta 10 kronor för de två första timmarna, sedan 10 kronor per ytterligare timme.

– Vi har tittat på närliggande kommuner och funnit att vi i och med den här höjningen ligger rätt lika, säger Agneta Brandt.

Det blir kommunfullmäktige som slutgiltigt avgör frågan.

Lennart Sundwall
lennart.sundwall@sr.se