Trollhättan

3,5 års fängelse för åklagarbomb

Uppdaterad 16:15
Två Malmöbor döms av Vänersborgs tingsrätt till fleråriga fängelsestraff för inblandning i bombdådet mot chefsåklagare Barbro Jönssons bostad i Trollhättan.

Männen, 24 och 25 år gamla, döms till 3,5 års fängelse för allmänfarlig ödeläggelse och hot mot tjänsteman.

Chefsåklagare Urban Svenkvist hade åtalat för grovt olaga hot, men tingsrätten valde att istället rubricera det som hot mot tjänsteman och det av anledningen att attacken var ett angrepp på själva rättssamhället.

Svenkvist hade också yrkat på åtta års fängelse för de två männen, men tingsrätten valde att döma ut ett lägre straff, 3, 5 år.

– Det är brottet hot mot tjänsteman som är det allvarligaste brottet, och straffskalan där går inte längre än till fängelse i fyra år, säger lagman Gunnar Krantz till Sveriges Radio Väst.

Både chefsåklagare Niclas Sannerholm och riksåklagare Anders Perklev är nöjda med domen.

– Det är ju ändå två personer som döms för det här brottet, och så vitt jag kan bedöma så går åklagarens argumentation och bevisföring i stort sett igenom, Sedan kan man ha synpunkter på straffvärdet och det tycker inte jag att jag kan ha riktigt som inte haft med målet att göra. Men överlag så tycker jag det ser bra ut, säger Niclas Sannerholm.

– Det är väldigt positivt att tingsrätten funnit åtalet styrkt och man därmed kan säga att det här allvarliga angreppet på rättssamhället är uppklarat, säger riksåklagare Anders Perklev.

Åklagaren Urban Svenkvist har hävdat att de två agerade på uppdrag av det kriminella gänget Brödraskapet Wolfpack.

Barbro Jönsson har haft flera mål med kopplingar till olika kriminella gäng. När hennes bostad delvis sprängdes sönder stod hon i begrepp att åtala sex män där samtliga hade anknytning till Wolfpack.

Det var den 20 november 2007 som de två männen slog till mot Barbro Jönssons villa i Trollhättan. Hon hade strax innan lämnat bostaden. Experter på sprängvåld har uttalat att hade Jönsson varit kvar hade det kunnat gå riktigt illa för henne.

Åklagare Svenkvist hade tidigare också valt rubriceringen försök till mord men ändrade det när han fann det styrkt att männen hade försäkrat sig om att hon hade lämnat bostaden innan bomben detonerade.

Männen hade under natten tagit sig från Malmö till Trollhättan i 25-åringens bil. De kom sent under natten fram till Jönssons adress.

25-åringen ändrade sin tidigare berättelse och valde att berätta för polisen vad han visste när hans DNA-spår hade säkrats i en spottloska på platsen.

24-åringen har inte sagt någonting. Han förnekade allt inför domstolen och har hävdat att han var hemma och sov när detta hände.