Vård för papperslösa splittrar alliansen

Frågan om vård för papperslösa och gömda blir en allt knepigare fråga att lösa för regeringspartierna.

Nu sätter Centerpartiets partistyrelse ner foten och kräver liksom Kristdemokraterna att papperslösa bör få subventionerad vård på samma sätt som andra. Därmed är det bara moderaterna som nu håller emot inom alliansen den här frågan.

– Det handlar om alla människors lika rätt och värde oavsett om man har rätt papper eller inte.  Kommer man och är sjuk och behöver vård, och inte har rätt papper, så ska inte personalen kunna neka dem. Personalen ska inte behöva tänka i de banorna överhuvudtaget, säger Katarina Erlingson i Centerpartiets partistyrelse. 

Asylsökande som fått avslag och gått under jorden, och de som kommit till Sverige helt utan papper har i dagsläget bara rätt till akut vård. Landstingen kan också tvinga dem att betala vad vården kostar.   

Det är också den modell Moderaterna vill behålla med vissa undantag. Kristdemokraterna däremot vill att gömda och papperslösa ska få subventionerad vård och då inte bara akutvård. Folkpartiet är också inne på samma linje. 

Regeringen bestämde förra året att vården för papperslösa och gömda ska utredas, och Centerpartiets riksdagsgrupp har velat avvakta den utredningen. Men utredningen har inte startat eftersom allianspartierna inte ens har kunnat enas om hur direktiven till utredningen ska se ut. 

Nu går Centerpartiets partistyrelse ut och vill att papperslösa skall få vård på samma sätt som andra i samhället.  

Trots de olika ståndpunkterna tror Katarina Erlingson i Centerns partistyrelse ändå att alliansen kommer att lösa frågan. 

– Ja, det är väl en förhandling och diskussion som i alla andra frågor som man inte är hundraprocentigt överens om. Jag har fullt förtroende för att vår partiledare hanterar den.  

Vilken risk finns det för att människor söker sig till Sverige för att de vet att de kan få vård här utan att betala så mycket? 

– Jag tror den är tämligen obefintlig. Det här är ju inget svenskt. Det här är ju FN:s  mänskliga rättigheter att få vård. Det handlar ju om en global och allmänmänsklig fråga.  

Inom oppositionen har Miljöpartiet och Vänsterpartiet länge drivit generösare vård för papperslösa och gömda. Även Socialdemokraterna vill nu öppna upp vården, ännu oklart hur mycket. 

Karin Runblom
karin.runblom@sr.se