"Äldre får för många mediciner"

Nära hälften av alla personer som är 80 år och äldre och finns registrerade i Apotekets receptdatabas, har recept för 10 läkemedel eller fler. Det visar en kartlägging gjord av läkemedelskommittéen i Uppsala län.

Kommitténs ordförande, Kerstin Hulter Åsgberg, menar att det höga antalet är oroande och tycker att alla inom vården ska ta sitt ansvar vid förskrivning av recept.

- Vi är många som tycker att det här är mycket allvarligt. Det är ett mycket viktigt område att lära sig mer om, att sätta strålkastarljuset på och på så sätt skapa kunskap om vad som är ändamålsenlig läkemedelsbehandling när man är såhär gammal, säger hon.

Efter att Uppsala län flera gånger placerat sig högt i de öppna jämförelserna av de olika landstingens äldrevård, gjorde Uppsala läns läkemedelskommitté en kartläggning av problemet.

Den visar att av nästan 7,500 patienter som finns registrerade på Apotekets receptdatabas Apodos, är ungefär 5,500 över 80 år och av dem har över hälften recept för 10 läkemedel eller fler. Av dem hade cirka 120 av recept för över 25 läkemedel.

Även om alla förskrivingar inte rör just mediciner i tablettform, utan även till exempel salvor och ögondroppar, menar Kerstin Hulter Åsberg att alla mediciner troligtvis inte behövs och att de äldres medicinering därför behövs ses över.

- Vi skulle behöva mycket tydligare riktlinjer för hur vi ska handlägga personer som har flera diagnoser och hur vi ska prioritera bland diagnoserna. Man kan inte behandla alla fullt ut, för det mår man inte bra av.

Vad kan man som anhörig göra?

- Man kan följa med till läkarbesöket, hjälpa till inför besöket med att lista alla burkar som finns hemma, så att man kan lämna över det när man kommer till besöket, det underlättar.

Sarah Bruze
sarah.bruze@sr.se