Vallentuna

Runsten upptäckt vid Vallentuna kyrka

Uppdaterad 17:35
En hittills okänd runsten har hittats vid Vallentuna kyrka. Enligt Stockholms läns museums arkeolog och runexpert Lars Andersson är stenen runt 1 000 år gammal, och i det närmaste komplett.

Hela, kompletta stenar är mycket sällsynt. Högst någon gång var tionde år dyker en sådan upp, enligt Stockholms läns museum. . 

Lars Andersson har också redan tolkat vad som står på stenen. Det första ordet är halvt bortkapat, men resten lyder ”...fr reste denna sten efter Frösten sin fader”.

Stenen grävdes upp redan i höstas när kyrkogårdsförvaltningen schaktade för att lägga ner en kabel på kyrkogården. Men lera och jord gjorde då att inskriptionerna inte syntes.

Sedan dess har stenen legat först i ett stenupplag på kyrkans område, för att sedan flyttas till parkeringsplatsen där den legat och utgjort hörnflagga för bilarna. Det var inte förrän vårregnet spolat stenen ren, som kyrkans personal insåg att det låg en skatt mitt på deras parkeringsplats.

Vid Vallentunas gamla 1100-tals kyrka finns idag redan sex kända runstenar placerade. Platsen ingår i besöksområdet Runriket där Stockholms läns museum tillsammans med Täby och Vallentuna kommuner lyfter fram de unika runstensmiljöer som finns runt Vallentunasjön.