Lantbruksbarometer

Gotländska bönder optimistiska

Lantbruksbarometern för 2009  visar att lönsamheten i det svenska jordbruket vände brant nedåt förra året. Men trots det är gotländska bönder optimistiska om framtiden.

Undersökningen är den största återkommande kartläggningen av det svenska jordbruket. Totalt har nära 4 000 lantbrukare intervjuats av SIFO.

För Gotlands del visar barometern bland annat att gotländska bönder är bland de mest nöjda i landet och att Gotlands bönder har högst investerings- och byggvilja och fortsatt framtidstro på mjölkproduktion.