Bittra Bilskolan

Stället där mer eller mindre välmående lärare arbetar.