THE PIRATE BAY

Domaren tillbakavisar anklagelser om jäv

Rättegången mot männen bakom The Pirate Bay kan komma att tas om. P3 Nyheters granskning i dag har visat att domaren i tingsrätten kan vara jävig. Nu är det upp till hovrätten att bestämma om rättegången måste göras om.

– Kommer hovrätten fram till att det är jäv kommer de att återförvisa målet till tingsrätten för fortsatt behandling, säger Jonas Nilsson som försvarar en av männen bakom The Pirate Bay.

Efter P3 Nyheters granskning i dag kommer han att gå vidare med avslöjandena och han säger att mycket talar för att hans klient Fredrik Neij kommer att anföra jäv mot Tomas Norström.

Domaren Tomas Norström har ett extrajobb vid sidan av tingsrätten, på stiftelsen för internetinfrastruktur (.SE). En av hans kolleger där är advokaten Monique Wadsted som företräder de amerikanska filmbolagen i rättegången mot The Pirate Bay.

Åtminstone en gång, för lite drygt två år sedan, har de suttit och jobbat tillsammans i ett fall.

Hur skulle du beskriva din koppling till Monique Wadsted?

– Det finns ingen koppling. Vi ingår i samma grupp i tvistlösarsammanhang hos domännamnen.

Hur har det påverkat dig?

– Det har inte påverkat mig heller. Jag dömer efter vad lag och rättspraxis säger.

Domaren sitter dessutom med i styrelsen för Svenska föreningen för industriellt rättsskydd. Det är en förening som tar ställning i bland annat upphovsrättsfrågor.

Ett exempel är deras remissvar till regeringen apropå Ipred-lagen. Där skriver föreningen att ”reglerna borde ha utformats på ett annat sätt som bättre svarar mot rättshavarnas behov”.

Domaren och de som företräder film- och skivbolagen sitter dessutom allihop som medlemmar i Svenska föreningen för upphovsrätt.

Innan rättegången drog i gång kom det även fram att en av nämndemännen var medlem i Föreningen svenska tonsättare. Det gjorde att han inte kunde sitta kvar som nämndeman i Pirate Bay-målet.

Vad var skälet till det?

– Han ville väl inte att den här risken som du nu påtalar skulle uppkomma.

Vem tog beslutet?

– Det gjorde han.

Han säger att det var du som gjorde det.

– Jag rådde honom att göra det.

Du rådde honom att sluta därför att det fanns risk att folk skulle tycka att han var jävig?

– Ja.

Vilka risker kan du själv se med dina medlemskap?

– Om jag hade sett en sådan risk skulle jag inte tagit målet.

Men advokat Peter Althin, som också varit försvarare i målet, tycker att den risken är uppenbar.

– Såvitt jag förstår så hade den här nämndemannen mycket mindre koppling till motsidan än vad du nu har redogjort för mig att ordföranden hade.

Lars-Peter Hielle
lars-peter.hielle@sr.se