Världsnaturfonden WWF

Rädda Östersjön!

Östersjöfestivalen är ett viktigt forum för Världsnaturfonden WWFs internationella Östersjöseminarium, där speciellt inbjudna beslutsfattare och nyckelpersoner inom politik, myndigheter och näringsliv diskuterar utmaningar och lösningar för Östersjöns miljöproblem.

Östersjön är dessvärre ett av världens mest nedsmutsade hav. Vi måste bekämpa bland annat övergödning, överfiske och en växande oljetransport. Idag ligger dessa problemområden på olika länders och ministrars bord, därför saknas det helhetsperspektiv som WWF arbetar för. Östersjön går att rädda - men för det krävs en samordning.
 
Här kan du läsa mer om