SKÅNE

Problem på djurskyddsenheten ska åtgärdas

Förberedelserna var för dåliga. Det säger landshövdning Göran Tunhammar när han kommenterar den pressade situationen på veterinär- och djurskyddsenheten.

Det var vid årsskiftet som länsstyrelsen tog över ansvaret för djurskyddet från Skånes kommuner, precis som på andra håll i landet. Men övergången har medfört många problem. Enligt Göran Tunhammar främst för att länsstyrelsen inte fick tillräckligt med förberedelsetid.

– Det hade varit bra med längre ställtid så att man hade sluppit inkörningsproblem, säger han.

Kritiken från personalen på djurskyddsenheten har varit mycket skarp. De menar att de inte har kunnat genomföra sitt arbete på ett sätt som varit till djurens bästa. Arbetsbelastningen har varit enorm och inspektörerna har känt sig väldigt pressade. Personal har till och med valt att sluta på grund av arbetssituationen.

Landshövdningen menar dock att det inte är någon mening med att se till det som har varit utan nu gäller det att försöka rätta till situationen. Den som fått till uppgift att lyckas med det är länsöverdirektör Björn Risinger. Hur snabbt han ska lösa sin uppgift vet Göran Tunhammar men han anser att det ska gå så snabbt som möjligt.

– Så här kan man ju inte ha det, säger han.