Pirate Bay-domaren anmäld för jäv

Det första överklagandet om jäv i The Pirate Bay-målet har skickats till hovrätten. Det är efter P3 Nyheters granskning i går om domaren i målet, som advokat Jonas Nilsson nu kräver att hela rättegången ska tas om.

– Just nu skriver jag på min klients överklagande i sak. Samtidigt kommer jag att anföra jäv mot ordförande i målet i tingsrätten Tomas Norström, säger Jonas Nilsson.

P3:s granskning i går visade att domaren i rättegången mot The Pirate Bay har kopplingar till målsägarsidan, alltså upphovsrättsinnehavarna och deras advokater.

Domaren sitter bland annat i styrelsen för Svenska föreningen för industriellt rättsskydd, Sfir, en förening som tar ställning i frågor om upphovsrätt och har verkat för starkare upphovsrättsskydd.

– Förutom att Sfir verkar för att förstärka vissa rättigheter inom immaterialrätten så har den lämnat in ett remissyttrande 2001 över e-handelslagen och e-handelsdirektivet. Detta är frågor som varit centrala i Pirate Bay-målet, säger advokaten Jonas Nilsson.

E-handelslagen är en av de lagarna som domen i Pirate Bay-målet bygger på. E-handelslagen är en av lagarna som domen i The Pirate Bay-målet bygger på. Sfir skriver i sitt remissvar till regeringen att det borde vara tuffare regler för sajter som The Pirate Bay som är ”mellanhänder” och ”tjänsteleverantörer”.

Hur menar du att det gör domaren jävig?

– Det är olämpligt att en domare sitter i en styrelse som avgivit ett yttrande om hur man ska se på ett lagförslag. De synpunkter den här föreningen haft kan påverka när man sitter och dömer målet, säger Jonas Nilsson.

Martin Jönsson
martin.jonsson@sr.se