Reinfeldt säger nej till dyrare förskola

Sju moderata kommunalråd kräver i dag i en debattartikel i Dagens Nyheter att maxtaxan i förskolan ska höjas. Kommunalråden, som alla är från Stockholmsområdet, anser att avgiften för förskola som i dag är högst 1 260 kronor i månaden täcker för lite av kostnaderna.

– Det är inte framför allt att vi vill göra det dyrare utan vi vill värna om kvaliteten i förskolan och vi kan se att med de tuffa ekonomiska villkor vi har i kommunerna i dag kan det vara svårt att ha den höga ambitionsnivå som vi har. Då behöver vi mer pengar till det, säger Maria Stockhaus (M), kommunalråd i Sollentuna.

Men det gör att det kommer att kosta flera hundra kronor mer i avgift?

– Vi har inte sagt hur mycket det kan handla om, men ett par hundra mer per barn tycker inte vi är orimligt om de pengarna går till förskolan så att vi kan se till att kvaliteten är hög och att föräldrarna kan känna sig trygga när de lämnar barnen.

Vore det inte bättre att höja skatten i stället?

– I den konjunktur som vi nu befinner oss i slår ju det rakt över mot alla och det skulle minska konsumtionsutrymmet. Så vi tycker att det är bättre att man höjer den taxa som föräldrarna betalar för barnomsorgen, säger Maria Stockhaus.

Men statsminister Fredrik Reinfeldt säger blankt nej till höjd maxtaxa för förskolan.

– Det tror jag inte på. Vi har inriktat vår politik på att det ska löna sig bättre att arbeta, sänkta inkomstskatter för låg- och normalinkomsttagare. Det handlar väldigt ofta om unga mammor och pappor som är på väg att etablera sig i arbetslivet och då vill vi naturligtvis inte ta bort en del av effekten genom att höja deras förskoleavgifter, säger han.

Då är det väl bara för kommunerna att höja skatten i stället?

– Det tror jag också är fel därför att det tar ju också resurser och pengar från dem med små marginaler, låg- och normalinkomsttagare, som vi mycket har inriktat vår politik på. Man får helt enkelt börja i en annan ända. Efter åratal av stora investeringar och omfattande överskott så får man nu effektivisera och mer vända på kronorna.

Tycker du att de här kommunerna har skött sig dåligt eftersom de nu tvingas gå ut och prata om höjda maxtaxor?

– De är ansvarsfulla, de vill att det ska gå ihop, men vi uppmuntrar dem att börja i en annan ände som inte hotar att komma i konflikt med vår arbetslinje, säger statminisster Fredrik Reinfeldt.

Herman Melzer
herman.melzer@sr.se