FM måste spara 700 miljoner

Försvarsmaktens förband fick under eftermiddagen order att spara sammalagt 700 miljoner kronor under resten av året. P10 i Strängnäs kommer uppskattningsvis att behöva spara 10 miljoner kronor.
Dock får varken P10 eller resten av försvarsmakten spara in på personaldelen ,alltså till exempel dra ner antalet värnpliktiga, utan måste i stället spara på annat sätt. För P10´s del kan det, som vi rapporterat tidigare, innebära att man måste dra ner på underhållet och upprustningen av sina stirdsfordon och minska på övningarna.