Lyrik

Kan UKON skriva vanliga dikter?

Poeten Ulf Karl Olov Nilsson, även känd som UKON, har ett dussin böcker på sitt samvete sedan debuten 1990. Uppvuxen i Västerbotten men verksam i Göteborg, bland annat med tidskrifterna Glänta och OEI. Hans nya bok heter Barndomstolen. Eller möjligen Barndoms stolen?

Någonstans har jag hört viskas, eller möjligen refererat i en tidningsnotis, eller åtminstone drömt det, nämligen att Ulf Karl Olov Nilsson, gemenligen kallad UKON, skulle ha skrivit sin senaste bok för att pröva om han fortfarande kunde skriva vanliga dikter.
   Vanliga dikter - från en poet som debuterade med Kung-Kung för 19 år sen, och som fortsatt med titlar som Vädrets hjärna, Sändning, Stammar, Familjeoxymoronen och Block. Och vars senaste bok är Kalender för åren 2009 till 2099 med plats för valda dagar däremellan.

Barndomstolen heter den nya boken, och möjligen kan man, om man vill, knyta den titeln till den meningsförvirrande sandhi som uppstod i boktiteln Någons stöd, om man uttalar det normalt snabbt och låter det fogas ihop till Någons död. På samma vis förlorar ju Barndomstolen sin betydelse av infantil juridisk instans om man lägger till ett ”s” för att få ett barnsligt sittredskap: en barndoms-stol.

Men hursomhelst: UKON är aldrig svårläst eller tråkig, trots att han kan vara konstig eller svårlöst. Trots att han t.o.m. själv har kallat sig ett poetiskt maskineri, vilket inte sällan kan stämma, så upphör aldrig den där ulf-karl-olov-nilssonska maskinen att vara rolig eller i varje fall vitsig. T.o.m. hans bevingade tjatighet lyckas ibland bli skrattretande.

Barndomstolen består av två delar. Värdetautologin. Och Barndomen. Och frågan gäller alltså: Kan han skriva vanliga dikter? Jovars. Här har vi två rejäla lärodikter, och båda drivna av en stark och mycket UKON-istisk rörelseenergi. I det första fallet, den poetiska undersökningen av det bestående värdets olika uttryck, hakar pratformerna och de förskjutna omtagningarna i varandra och formar ett meningsbygge som till slut utmynnar i en sorts essä över nyckfullhet och konsekvens, där lärdomen kunde vara att språket avslöjar sina hemligheter hur man än gör, bara man är nyckfull och konsekvent.

Barndomsdelen av boken karaktäriseras av en annan rörelse, tillblivelsen av ett barn från ägglossning till dödsmedvetande, med fortlöpande tillväxtrapporter och förslag till födelseannonser. Och allt.
   UKON kan skriva vanliga dikter. Ulf Karl Olov Nilsson kan inte skriva vanliga dikter.
   Och så här kan det låta när det nästan låter som vanligt:

Barnet hycklar inte men det kan inte heller vara uppriktigt,
föräldrar hycklar men är samtidigt uppriktiga.

                                 Göran Sommardal, SR Kulturnytt
                                         goran.sommardal@sr.se