Prisökningar på bostadsrätter

Gotländska bostadsrätter har blivit betydligt dyrare under det senaste året.
Priserna på bostadsrätter ökade med över 100 000 kronor i genomsntt i landet, från 285 000 år 1999 till 390 000 i fjol, enligt siffror från Statistiska Centralbyrån. Priserna varierar dock kraftigt. Mest ökade priserna i Storstockholmsområdet, men även Gotland hör till de områden som haft stora prisökningar, med mer än 30 procents ökning av genomsnittpriserna.