Johanrättegång

När mordrättegången mot Thomas Quick fortsatte vid Stockholms tingsrätt under eftermiddagen förhördes Johan Asplunds pappa, Björn Asplund.
Då påpekade att Johan hade fler kroppsliga egenheter som Thomas Quick borde ha känt till om han förbrutit sig sexuellt mot Johan. En del av överåklagare Christer van der Kwasts bevisning i rättgången mot Thomas Quick rör just kroppsliga egenheter som Quick har kunnat peka ut.