Skåne

Bara djurskydd som "gör bäst nytta"

”Vi har inte tillräckligt mycket pengar för att göra allt det som står i lagen och då får vi välja ut det som gör bäst nytta.” Det budskapet fick personalen på länsstyrelsens veterinär- och djurskyddsenhet av chefsjurist Per Almström.

Uttalandet kom vid ett möte som skulle bli ett avstamp för att komma tillrätta med problemen på enheten. 

Det har varit stora problem på länsstyrelsens veterinär- och djurskyddsenhet. Under våren har personalen riktat stark kritik mot ledningen då de anser att cheferna saknar kompetens att leda verksamheten. 

I en intervju i fredags kunde landshövding Göran Tunhammar konstatera att det var en ohållbar situation och att problemen måste åtgärdas snarast. 

I måndags var det dags för det möte som skulle bli ett avstamp för att få ordning på länsstyrelsens veterinär- och djurskyddsenhet. Men istället för en nystart blev det enligt flera anställda en katastrof där personalen nu står ännu längre från länsledningen än vad man gjorde tidigare.  

Nyheterna har tagit del av uppgifter från mötet och länsöverdirektör Björn Risinger presenterade där några av de punkter som han har till förslag för att minska arbetsbördan. En stor del i det är enligt honom att prioritera bättre bland anmälningarna.  

Inspektörerna kan inte ha en ambitionsnivå som ligger högre än befintliga resurser var Risingers budskap. 

I samband med det säger chefsjurist Per Almström att länsstyrelsen inte alltid har tillräckligt mycket pengar för att göra det som står i lagen och då får man välja ut det som gör bäst nytta och plocka bort det andra. 

Djurskyddsinspektörerna menar dock att det inte går att göra sådana prioriteringar för det kan få konsekvensen att djur i värsta fall dör. 

Nyheterna har sökt chefsjurist Per Almström för en kommentar men enligt pressansvarig Helena Zimmerdahl ska djurskyddsfrågor kommenteras av länsöverdirektören.