Örebro

Kommunen drar åt svångremmen

Kommunledningskontoret i Örebro går nu ut med nya restriktioner för att dra ner på kostnaderna. Bakgrunden är prognoserna om kraftigt sänkta skatteinkomster för kommunen till följd av konjunkturläget.

Förvaltningscheferna uppmanas pröva om pågående projekt kan avbrytas och även deltagande i kurser och resor utanför kommunen ska omprövas.
Kommunledningskontoret ska också utreda ett allmänt inköpsstopp för varor och tjänster.
Sedan tidigare gäller anställningsstopp och prövning om vakanta tjänster ska återbesättas.