Småföretagen vill anställa trots krisen

Många småföretag har fått mer att göra och nästan vart femte vill anställa fler. Det framgår av opinionsinstitutet Skops mätning av företagens aktiviteter och förväntningar.

Det handlar om företag med färre än 50 anställda.

De flesta företagen tror att läget är oförändrat det närmaste halvåret. Vart tredje tror att de får mer att göra medan vart tionde företag befarar att situationen blir sämre.

Skop gjorde 600 intervjuer med företagare och företagsledare den 18 till den 28 april i år.