östersund

Hjärtpersonal i tvist med personalchef

Personalen på hjärtenheten på Östersunds sjukhus känner sig hotade och vill inte framträda med namn i en tidningsartikel i ÖP. Bakgrunden är att natttillägget på 200 kronor/natt ska tas bort. Något som personalen inte gillar men de känner sig inte väl bemötta av personalchefen Björn Ahlnäs i sin kritik, men han har svårt att förstå varför personalen känner sig hotade: