Borås/göteborg

Strålterapin i Borås under Göteborgsstyre

Strålterapin på Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS, bör slås samman med Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU, i Göteborg. Det beslutade regionstyrelsen i ett förslag till regionfullmäktige vid tisdagens möte.

I och med sammanslagningen tas ansvaret för verksamheten över av SU.

Vården kommer även framöver att utföras både i Borås och i Göteborg.

Bakgrunden till sammanslagningen är att det varit svårt att rekrytera personal till den högspecialiserade strålterapin i Borås.