Arvika

Tillit viktig vid krishantering

I augusti är det elva år sedan fyraårige Kevin dödades av två något äldre lekkamrater i Arvika.
Och trots att det var längesedan det inträffade så finns det fortfarande saker att lära.
Det säger Bengt Eriksson på Forskning och Utveckling vid Karlstads universitet som har skrivit en rapport om krishanteringsarbetet.

Det är nästan elva år sedan det som inte fick hända ändå hände i Arvika. En liten pojke avled efter att ha utsatts för dödligt våld av två lekkamrater, och samhället hamnade i stor förstämning.

Men mitt bland alla chockade människor pågick ett omfattande krisarbete. Cecilia Nahnfeldt var sjukhuspastor i Arvika då, och en av de som ansvarade för att samordna arbetet.

– Jag är glad att det kommer en rapport som samlar ihop erfarenheterna. Erfarenheter kan ibland tjäna på att det dröjer lite, säger hon.

– Tillit är har vi funnit är en viktig egenskap, säger Bengt Eriksson. Att det finns goda personkontakter som bygger på tillit, så att man kan agera snabbt och inte alltför byråkratiskt och formalistiskt.

Rapporten kommer att användas inom bland annat kommunen och räddningstjänsten.