Konjunkturinstitutet:

Hushållen ser ingen ekonomisk ljusning

Uppdaterad 12:42
Konjunkturinstitutet senaste prognos är dyster. Nedgången beror främst på en rejäl försvagning i byggkonjunkturen samt en ökad pessimism bland hushållen.

Barometerindikatorn, som sammanfattar företagens och hushållens syn på det ekonomiska läget, visar på fortsatt svag utveckling i svensk ekonomi.

Indikatorn föll från 71,2 i mars till 69,7 i april. Inom samtliga sektorer som ingår i barometerindikatorn är nu läget mycket svagare än normalt.

Kerstin Hallsten, som är prognoschef på Konjunkturinstituet, framhåller däremot att man inte ser nån försämring i det ekonomiska läget jämfört med tidigare.

– Under en längre tid har många prognosmakare reviderat ned prognoserna varje gång som man har gjort en ny prognos. Det positiva nu är att vi inte gör några stora nedrevideringar.

Innbär det att man kan ha nått botten nu?

– Det är svårt att säga, men det är vår bedömning att vi kommer att få en viss uppgång i BNP-utvecklingen framöver, säger Kerstin Hallsten.

Hushållens syn på den ekonomiska utvecklingen har blivit lite mer pessimistisk, det visar Konjunkturinstitutets barometer. Samma sak gäller företagen, och i det fallet beror det till stor del på att byggföretagen blivit betydligt mer pessimistiska. Och framtidstron är långt under det normala, man får gå tillbaka till 90-talskrisen för att hitta motsvarande.

Däremot så anser alltså Konjunkturinstitutet inte att man behöver ändra sin prognos för året, något som man annars gjort ofta de senaste månaderna, allt eftersom de negativa ekonomiska rapporterna avlöst varandra.

Det innebär att man fortfarande tror på att den svenska ekonomin krymper med knappt fyra procent i år, och en tillväxt på en knapp procent nästa år.

Det är å andra sidan mer optimistiskt än vad Handelsbanken spår i en ny prognos i dag, där man räknar med att ekonomin krymper med 4,5 procent i år, och att den även krymper nästa år, och då med 0.5 procent. Först 2011 blir det tillväxt enligt Handelsbanken.

Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Institutet tar fram prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige.

Pär Ivarsson
par.ivarsson@sr.se