Guovssonásti

Vill öppna samebyn - men renskötseln ska ha kvar inflytandet

Nu har sametingspartiet Guovssonásti presenterat sin syn på framtidens sameby. Partiet föreslår en försöksverksamhet där alla samer ska kunna bli medlem i den sameby dit man kan härleda sitt ursprung.

Guovssonásti lägger nu fram ett förslag i detalj på hur lagen ska kunna ändras så att fler samer kan bli medlemmar i en sameby.
Guovssonástis modell går ut på en försöksverksamhet i fyra år där intresserade samebyar kan öppnas för alla samer som kan härleda sitt ursprung till byn.
Samebyarna ska också öppnas för andra verksamheter än rennäring, enligt Guovssonásti.
– Det är genom samebyn som fler samer ska kunna ta del av samisk rätt till land och vatten, säger Per-Mikael Utsi, partiledare.

Olika lösningar
Alla samer har renskötselrätt, i vilken bland annat rätt till renskötsel, jakt och fiske ingår. Men för att nyttja rätten måste man vara medlem i en sameby - ett faktum som gör att många samer inte har tillgång till sina nedärvda rättigheter.
Sametingets partier är eniga om att lagen måste ändras så att fler samer får ta del av sina rättigheter. Lösningarna är olika.

Behovsfördelning
Partiet Samerna vill att de samiska rättigheterna förvaltas i två olika organ som liknar dagens samebyar: det ena organet ska syssla med rennäring, medan det andra organet förvaltar övriga rättigheter såsom jakt och fiske. Rättigheterna fördelas efter behov och bostadsort.
Det största partiet, Jakt- och fiskesamerna, är också inne på samma linje. Den stora skillnaden är att Jakt- och fiskesamerna helt vill ta bort rösträtt efter renantal i samebyarna.

Röst efter renantal
Huvudregeln i Guovssonástis förslag är att alla ska ha samma Sylvia Simma från Samelandspartiet har inga principiella invändningar mot Guovssonástis förslag inflytande i den framtida samebyn - men i frågor som rör renskötsel, jakt och fiske så ska röstning kunna ske efter renantal, menar partiet.
Landspartiet svenska samers partiledare Lars-Erik Fjellström tycker förslaget om breddad verksamhet för samebyarna är bra - men röstning efter renantal ställer han sig inte bakom.
– En människa måste värdesättas mer än en ren, därför måste förslaget modifieras för att vi ska kunna ställa oss bakom förslaget, säger Lars-Erik Fjellström.

Pilotprojekt
Sylvia Simma, ledamot för Samelandspartiet har dock inga principiella invändningar mot Guovssonástis förslag.
 - Det är en möjlig väg att gå. Men det är viktigt att detta görs i samverkan mellan de som berörs, både renskötare och de som vill in i samebyn, säger Sylvia Simma.
Samelandspartiet har tillsammans med allianskollegorna Samerna, Skogssamerna och Min geaidnu föreslagit att sametinget genomför pilotprojekt med öppna samebyar.
Förslaget innehåller inga detaljer på hur lagstiftningen ska utformas - men sametingets plenum har ställt sig bakom förslaget.

Jörgen Heikki
jorgen.heikki@sr.sr

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio och SVT är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.


Vuođđu min journalistihkas lea luohtehahttivuohta ja bealátkeahtesvuohta.Ruoŧa Rádio ja Ruoŧa TV leat sorjjasmeahttumat politihkalaš, oskkolaš, ruđalaš, almmolaš ja priváhta sierraberoštumiid ektui.


Läs mer om hur vi bedriver vårt arbete:
Loga eanet mo mii doaimmahat bargguideamet:

Sveriges Radio