MEDIER

Tidsfrist för Googleavtalet

De författare som vill säga nej till Google-avtalet, alltså inte låta sina utgångna böcker finnas tillgängliga på nätet via Google, har fått förlängd tid att fundera. En federal amerikansk domstol förlängde nämligen tiden att svara på avtalet från den 5 maj fram till den 4 september. Gott om tid alltså om man sliter med frågan.

Avtalet gäller för alla världens författare som är utgivna på den amerikanska marknaden, och enbart för böcker som är ”out of print” och därmed inte finns i handeln längre, varken på nätet eller i butik.

AP/Kulturnytt