Årjäng

Kommunen varslar förskolepersonal

Årjängs kommun varslar 40 personer inom Barn- och utbildningsnämndens verksamhet. Anledningen är vikande skatteunderlag och minskad efterfrågan på barnomsorgsplatser kommande år.

För att minska varslets omfattning förslås att anställningsstopp införs och även att möjlighet ges till avtalspension och avgångsförmån vid frivillig uppsägning.

Varslet kommer inte att medföra större barngrupper inom förskolan, men smärre ökningar inom fritidsverksamheten.