Bilindustrin

Oppositionen enad om fordonspaket

Med stimulanser ska svensk fordonsindustri gynnas. Det föreslagna fordonspaketet skulle i år ha kostat staten 650 miljoner kronor.

Det fordonspaketet oppositionen har enats om innehåller bland annat en förlängd miljöbilspremie på 10 000 kronor och en tillfällig skrotningspremie på 5 000 kronor. Och den som ersätter skrotbilen med en miljöbil får 25 000 kronor i oppositionens förslag.

Sammanlagd kostnad för premierna är 400 miljoner kronor.

Den som konverterar från bensin till miljövänligt bränsle får också en belöning. Den som ställer om till etanol får 5 000 kronor och den som ställer om till biogas eller el får 10 000 kronor.

175 miljoner kronor anslås under en tvåårsperiod.

Närmare 100 miljoner kronor ska användas för att bygga ut laddningsstationer för elbilar och biogas.

Även omställning av tyngre fordon ska gynnas. 50 miljoner avsätts i ett särskilt investeringsstöd för att ställa om bussparken och möjligheter att införa stöd för lastbilar ska ses över.

Beskattningen av fordon ändras så att bilar med låga utsläpp gynnas och de med höga kostar mer. Miljöbilsdefinitionen görs enhetlig och skärps 2010.

TT