REDAKTIONEN UNDRAR

Rätt information om influensan?

HÄLSA: Oron för nya influensan H1N1 stiger och runt om i världen vidtas åtgärder för att minska risken för att fler ska insjukna. Samtidigt kritiseras myndigheternas sätt att hantera krisen i Mexiko. På insändarsidor och i telefonväkteri på radion har allt fler skeptiska åsikter kommit fram. En del menar att de drastiska åtgärderna syftar till att dölja hur dåligt epidemin har skötts, att det tog nästan en månad innan myndigheterna reagerade. Andra menar att det hela är en konspiration av den farmaceutiska industrin eller av svinuppfödarna eller båda tillsammans.


Är uppmärksamheten i media överdriven? Och kan man lita på de experter som uttalar sig?