Linköping

Trygghet i fokus i Linköping

Idag diskuteras frågan varför kvinnor känner sig mer otrygga än män när man rör sig ute på stan, och vad man kan göra åt det. Det är Boverket och länsstyrelsen som lyfter frågan under ett seminarium i Linköping idag.

- Vi ska försöka inspirera och stimulera till ett arbete i länet som handlar om trygghet ur ett jämställdhetsperspektiv, säger Lotta Borg på länsstyrelsen.

Seminariet är en del i Boverkets och länsstyrelsens arbete för att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur just ett jämställdhetsperspektiv.

– Man kan öka tryggheten på många olika sätt, men mest handlar det om kunskap. Man kan fundera på vad man kan göra med den fysiska miljön, som underlättar och skapar trygga miljöer. Bättre belysning, man kan fundera över att skapa alternativa vägar, det finns många sätt, säger Birgitta Andersson på Jämkomp som arbetar med jämställdhetsfrågor.