Småföretagarna ger färre jobb

Sysselsättningen i småföretagen minskar i vår. Det hävdar Småföretagsbarometern.

Den samlade konjunkturindikatorn (sammanvägning av ordrar, omsättning och sysselsättning) sjönk till den lägsta nivå som noterats sedan 1992 och drabbar samtliga regioner och branscher.

Men det finns ljusglimtar i undersökningen.

En sådan är att 60 procent av företagen anser sig ha goda expansionsmöjligheter på sikt. En annan att drygt vart tredje småföretag försöker parera lågkonjunkturen genom att utveckla nya produkter, tjänster och marknader.